Abana

İlçenin Kastamonu’ya uzaklığı 90 km.dir.İlçenin doğusu Çatalzeytin ilçesi, Güney ve batısında Bozkurt İlçesi ile sınır komşusudur. Kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir. Ulaşım Abana-Bozkurt-Devrekani, Kastamonu karayolundan yapılmaktadır. Günün belirli saatlerinde il ve komşu ilçelere minibüs seferleri vardır. Her gün sabah akşam İstanbul’a otobüs seferleri vardır. Bunun yanında Ankara’ya da otobüs mevcuttur. Abana, yaklaşık 6 km. uzunluğundaki kumsalları, yemyeşil doğası ile herkesin zevkine hitap edebilecek nitelikte bir turizm merkezidir. Abana, Kastamonu ilçeleri arasında en fazla da turist çeken ilçesidir. Abana’nın kışın yaklaşık 3 bin olan nüfusunun yaz aylarında 15–20 bini bulması da bunun en önemli ispatıdır. İlçenin batısında Ezine ve İlişi, doğusunda Hacıveli ve Kuğu çayları dik yamaçları ve kanyonları geçerek Abana çevresinde denizle buluşur.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Ağlı

Ağlı Türkiye'nin batı Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu ili sınırları içindedir. Karayolu ile Başkent Ankara'ya uzaklığı 300 Km, İl merkezine uzaklığı 50 km dir. Ağlı İlçesi ormanlık bölgededir. Dağlar arasında bulunan dar bir vadide kurulmuştur. Etrafı yüksek tepelerle çevrilidir. İlçe genelinde engebeli bir arazi yapısı mevcuttur. Deniz seviyesinden yüksekliği 1100 m.dir. Ağlı; Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Cide ilçeleri yol güzergâhı üzerindedir. İlçenin doğusunda Seydiler, batısında Azdavay, kuzeyinde Küre ve güneyinde Daday ilçeleri bulunmaktadır.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Araç

Araç Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi'nin Bati Karadeniz Bölümünde Kastamonu-Karabük arasinda kurulmus 1878 km2lik bir yerlesim birimidir. Araç'a yakin yerler;doguda Kastamonu Merkez ve Ihsangazi,batida Safranbolu,kuzeyde Daday ve Eflani,güneyde Ilgaz ve Ovacik'tir. Ilçe genelde ormanlarla kaplidir.Bu ormanlarda bulunan baslica agaç türleri:Mese,Köknar,Çam ve Kayindir.Ilçenin deniz seviyesinden yüksekligi (rakim) 641m'dir.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Azdavay

Azdavay ilçesi 14.2.1945 tarih ve 4869 sayili kanun ile 20 Nisan 1946 tarihinden itibaren ilçe olmuştur. İlçemiz Ülkemizin Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu ilinin Kuzeybatısında 1268 Km2 yüzölçümüne sahip engebeli ve ormanlik arazi ile çevrilidir. İlçe kuzeyde Cide İlçesi, güneyde Daday ilçesi, batida Pınarbaşı ilçesi, doğuda Küre ilçesi ve kuzeydoğuda İnebolu ilçesi ile çevrilidir. Rakım 830 metredir. Akarsuları Devrekani çayı, Devrekani ilçesinden çıkarak Cide ilçesinde denize ulaşır. Valay çayı, Gümürtler çayı belli başlı akarsularıdır. Azdavay´ın tarihi hakkında arkeolojik kazılara göre M.Ö.8´nci yüzyılda Paflogonyalılara kadar uzanmaktadır.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Bozkurt

İlçemiz Kastamonu ilinin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yer alır. İlçe merkezi denizden 2 km içeride Ezine Çayı vadisinde kurulmuştur. Kuzeyde Karadeniz ve Abana, güneyde Küre ve Devrekani, doğuda Çatalzeytin, batıda ise İnebolu ilçeleri ile çevrili olup, yüzölçümü 296 km2’dir.rakım 30 metredir. Ezine ve İlişi çayları ilçenin önemli akarsularıdır. Ezine çayı’nın uzunluğu 60 km, İlişi Çayının uzunluğu ise yaklaşık 40 km dir. Başlıca dağları Yaralıgöz dağı (2018 metre), Göynük dağı (1770 metre) dir. İlçenin bilinen başlıca tepeleri ise Belen, Hene, Yılmaz, Karabalçık ve Irmalıdır. Tepelerin yüksekliği 1300 metreye kadar çıkmaktadır

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Cide

Cide İlçesi Batı Karadeniz Bölümünde Kastamonu İl sınırları içinde yer alan Kastamonu'ya bağlı bir ilçedir. İlçe Topraklarını kuzeyde Karadeniz, kuzeydoğuda Doğanyurt, Doğuda Şenpazar, güneyde Azdavay ve Pınarbaşı ilçe topraklarıyla batıda Bartın iline bağlı Kurucaşile ilçe topraklarıyla sınırlıdır. İlçenin doğusunda Gemi Dağı'na ulaşır ve Gölboğazı Deresine' ne kadar uzanır. Güneybatıya yönelen sınır Himmet Çayı vadisi takip ederek Valay Çayını enine keser ve Şehriban deresi vadisinden aynı yönde ilerler. Bu doğrultuda ilerleyen sınır Karakuş dağının kuzeyinde Zeytinlik Tepeye (1282m) ulaşır. Ve batıya yönelerek dolinlerle delik deşik olmuş Şeh dağını geçerek Devrekani (Kocaçay) Çayını enine keser. Batıya doğru Kaleburnu Tepesi (1078m), Halla Tepesi (1231m), Ayıcık Tepesi üzerinden geçen sınır Kulaksız geçidini aşarak kuzeybatıya sapar, Karakaya Tepesi (1443m) kuzey batısından Kez boğazını geçerek kuzeye yönelir. Kemrelik Tepesi (1220m) doğusundan itibaren Yol Deresi vadisini takip ederek İnce Burun batısından Karadeniz' e ulaşır

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Çatalzeytin

Çatalzeytin ilçesi Batı Karadeniz bölgesinde yer almakta olup,kuzeyi, Karadeniz, güneyi Taşköprü ve Devrekani,doğusu;Sinop ili Türkeli ilçesi batısı,Abana ve Bozkurt ilçeleri ile çevrilidir.İlçenin güneyi çeşitli ormanlarla kaplıdır.Denize paralel dağlarla dik yamaçtan oluşur İlçe yüzölçümü 318 kilometrekaredir.İlçemizin sahil kesimi deniz seviyesinden yüksekliği 1 metredir.Kadı dağı 850 metre-Tomruk dağı 1028 metre-Kokarca dağı 918 metre,sakarya tepesi 524 metre,-Kavaklı tepesi 689 metre-Çorak metre-Alfat tepesi 239 metre-Güney tepesi 202 metre-Uluvay tepesi 689 metre-Çorak tepesi 489 metre.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Daday

Kastamonu il merkezine 34 km uzaklıktaki Daday'ın 60 köyü bulunmaktadır. 973 km² yüzölçümüne sahip ilçenin toplam nüfusu 9.738'dir. Fatih Sultan Mehmet devrinde Osmanlı topraklarına katılan İlçede 1891'de inşa edilimiş tarihi bir hükümet konağı vardır. Hakın büyük çoğunluğunu geçimini tarım be hayvancılıktan sağlar.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Devrekani

Devrekani İlçesi, Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu sınırları içinde ; doğuda Taşköprü, batıda Seydiler ve Küre, kuzeyde İnebolu, Bozkurt ve Çatalzeytin güneyde Kastamonu merkez ilçe ile komşudur. Ortalama rakımı 1400 m., yüzölçümü 599 km2. olan Devrekani Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindedir ve ikinci derecede deprem bölgesidir. Devrekani’de bir adet sun’i baraj gölü (Fakılar Köyünde) ile iki adet gölet (Bozkocatepe ve Örenbaşı Köyünde) vardır. Bir adet barajın (Kınık Köyünde) yapımı devam etmektedir. Söz konusu baraj ve göletler tamamen sulama amaçlı olup ördek ve angut türleri ile sazan, aynalı sazan ve tatlı su kefali gibi balık türleri yaşamaktadır. Başakpınar ve Kınık Köyü sınırları içerisinden doğan Devrekani Çayı ilçenin en önemli akar suyudur.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Doğanyurt

DOĞANYURT İlçesi Batı Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır.KASTAMONU İlinin Karadeniz’e sahil olan ilçelerinden birisidir. Doğanyurt ilçesinin Kuzeyinde Karadeniz, Doğusunda İnebolu, Güneydoğusunda Küre, Güneyinde Azdavay, Güneybatısında Şenpazar, Batısında ise Cide ilçeleri bulunmaktadır.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Hanönü

İlçe yerleşim yeri olarak Kızılırmak'ın bir kolu olan Gökırmak Vadisi üzerinde kurulmuştur. Hanönü ismini ise ilçede bulunan Tarihi Han'dan almıştır. İlçe Kastamonu iline 70 km uzaklıktadır. Doğusunda Sinop ili'ne bağlı Boyabat ilçesi, batısında Taşköprü, kuzeyinde Ayancık ilçesi, güneyi ise kısmen Boyabat ve Taşköprü ilçeleri ile çevrilidir. Coğrafi konum olarak İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi arasında geçit bölgesi olduğundan her iki bölgeye has karasal bir iklime sahiptir. Bölge olarak geçit bölgesi olduğundan değişik iklimler yaşanmaktadır. Bazı yıllarda İç Anadolu Bölgesine özgü karasal iklim hüküm sürmekte bazı yıllar ise Karadeniz Bölgesine özgü bol yağışlı ılıman iklim görülmektedir. İl topraklarının en doğu ucunda yer alan ilçenin rakımı 415 metredir. 20 köyü ile 490 km2 lik alana yayılan ilçe Kastamonu'yu Sinop ve Samsun'a bağlayan Devlet Karayolu üzerinde yer alır. İlçenin nüfus varlığının gelişmemesinin en önemli nedeni diğer illere olan göçtür. Bu illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gelmektedir.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

İhsangazi

İhsangazi ilçesi Ilgaz dağlarının kuzey eteklerinde kurulmuştur. Kastamonu ilinin Çankırı ile sınırını oluşturmaktadır. Güneyinde Çankırı ili Ilgaz ilçesi bulunmakta ve ILGAZ dağlarının zirvesi doğal sınır olarak iki ili ayırmaktadır. İlçeye bağlı köylerin büyük bir kısmı dağların eteklerinde ormanlarla kaplı alanlarda kurulmuş olduğundan bu bu kesimde kalan yerleşim alanlarında tarıma elverişli alanlar kısıtlı ve sulanabilir tarım arazisi yok denecek kadar azdır. Köyler ve küçük çaplı yerleşim alanları ormanla iç içedir. Ilgaz dağı eteklerinde oluşan akarsuları birleşerek oluşturduğu ILGAZ ÇAYI İlçe merkezinden geçerek Araç ilçesi istikametine akmaktadır.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

İnebolu

İnebolu Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Anadolu Yarımadası’nın kuzeyinden geçen 42 derece kuzey paraleli ile 34 derece doğu meridyeninin kesiştiği noktanın yaklaşık 25 km. batısındadır.89 km. güneyinde yer alan Kastamonu’nun kıyı şeridindeki şirin bir ilçesidir. Kuzeyden Karadeniz’le çevrili olan ilçemiz doğuda Abana ve Bozkurt, batıda Cide, güneyde ise Devrekâni, Küre ve Azdavay ilçelerine komşudur. Batı Karadeniz bölümünün hemen kıyı gerisinden itibaren yükselen, kıyıya paralel uzanan İsfendiyar(Küre) genç kıvrım dağlarının kuzey eteklerinde yer alan ilçe, batıda Terme Çayı’na kadar sokulmaktadır. 4092 km.2’lik alan sahip olan İnebolu’nun kıyıdan 14-18 km. kadar içerilerine sokulan güney sınırı Zorbana Çayı’nın ikiye ayrıldığı kısmın biraz kuzeyinde Karadeniz’e yaklaşmaktadır. İnebolu Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Denizin yanında özellikle doğal güzelliği, yem yeşil tepeleri hayranlık uyandırmaktadır. 2 adet plajın yanı sıra Cide ve Abana yolları güzergâhında birçok güzel koylardan plaj olarak yararlanılmaktadır. Özellikle Özlüce köyü sahillerinin güzel kumsallar çadır ve karavan turizmi için çok elverişlidir.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Küre

Küre Türkiye'nin batı karadeniz bölgesinde Kastamonu sınırları içerisinde İsfendiyar dağları üzerinde İç Anadolu ‘ yu karadeniz kıyı şeridine bağlayan yol güzergahında , 41 derece 42 dakika kuzey enlem 33 derece 42 dakika doğu boylam daireleri arasındadır. İlçe mülki arazisi dağlık ve sarp bir yapıya sahiptir. İlçe merkezi Kastamonu‘ya 60 km,İnebolu‘ya 30 km ,Ankara'ya 300 km, İstanbul'a 465 km karayolu ile bağlıdır.Deniz seviyesinden 960 metre yüksekliktedir. İlçenin en önemli akarsuyu zemberekler çayı ve uzunöz derelerinin birleşerek meydana getirdikleri küre iki çayıdır.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Pınarbaşı

Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesinin doğusunda Azdavay ilçesi, batısında Bartın ili Ulus ilçesi, kuzeyinde Cide ilçesi, kuzeydoğusunda Şenpazar ilçesi, güneyinde ise Daday ilçesi ve Karabük ili Eflani ilçeleri ile çevrilmiştir.Pınarbaşı; zümrüt yeşili ormanları, eşi bulunmaz kanyonları ve mağaraları, ahşap evleri, şirin köyleri ve geleneksel yaşam tarzı ile Anadolu’nun Kuzeyinde Küre Dağlarının güney kesiminde yer alır. (33° 07’E, 41°36’N) Yüzölçümü 571 km2, rakımı 650mdir.İlçe dağlık engebeli bir araziye sahiptir. Dağlar arasında kalan vadiler küçük plato düzlükleri ile Zarı çayı’nın vadi tabanı ekonomik faaliyet ve yerleşim alanıdır.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Seydiler

Seydiler;Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu İl sınırları içinde olup,doğusunda Devrekani,güney batısında Daday,kuzey batısında Ağlı,Kuzeyinde Küre ve güneyinde Kastamonu merkez ilçe ile çevrilidir. Arazi yapısı olarak ilçe merkezi düzlük olup,Çerçiler,Ericek,Karaçavuş köyleri ormanlık,diğer köylerimiz genellikle düz ve tarıma uygun araziler ile kaplıdır. Seydiler'in yüzölçümü 24.100.hektar olup; 5.300.hektarı ormanlık alan,12.100.hektarı ekilebilir tarımsal alan,2.950.hektarı tarım dışı alan ve 3.750.hektarı çayır-mera olanı olarak kullanılmaktadır. Seydiler İlçesinin Yayla,Ericek, Demirciözü, Ayvatlar, Emreler,Sabuncular,Çerçiler ve Karaçavuş köyleri sınırları içersinde ormanlık alanlar mevcuttur.Ormanlarda çam, köknar, meşe, dağ kavağı gibi ağaçlar mevcut olup etekleri fundalıklarla kaplıdır.Akarsu kenarlarında bol miktarda kavak ve söğüt ağaçları yetiştirilir.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Şenpazar

Şenpazar, Karadeniz Bölgesi'nin Bati Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Kastamonu il merkezine 97 km mesafede olup, il merkezinin kuzeybatisinda kalan ilçenin Karadeniz'e uzaklığı 38 km dir. İlçe Kuzeyde Cide, Güneyde Azdavay, Kuzeydoguda Doğanyurt ilçeleri ile komşudur. Batı Karadeniz bölümünün kıyısından yükselmeye başlayan ve kıyıya uzanan İsfendiyar Dağları ilçenin deniz şeridiyle arasında blok olmuştur. İlçe'nin denizden yüksekliği 335 metredir.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Taşköprü

Taşköprü, Kastamonu’yu Sinop’a bağlayan karayolu üzerinde, Kastamonu’ya 42 km, doğuda ise Hanönü ilçesine 27 km. uzaklıkta, Kızılırmak’ın en büyük kolu olan Gökırmak’ın oluşturduğu geniş ve verimli bir vadinin içine kurulmuştur. İlçe ismini orjini Roma dönemi olup, daha sonra Çobanoğulları döneminde yeniden geliştirilen ilçe girişindeki taş köprüden almaktadır. 2000 yılı sayımlarına göre 43800 olan nüfusu ile Kastamonu ilinin en büyük ilçesi konumunda olan Taşköprü’ye 126 köy bağlı bulunmaktadır. İlçe içerisinde 25 adet arkeolojik sit, 1 adet doğal sit alanı ve ayrıca Milli Parklar Yaban Hayatı gözetleme alanı ve 1 adet de kentsel sit alanı bulunmaktadır. Bunların dışında toplamda 132 adet yapı tescilli taşınamaz kültür varlığı olarak da koruma altına alınmıştır. İlçenin üzerine kurulu olduğu vadinin kuzeyinde Küre Dağları güneyinde ise Ilgaz dağları bulunmaktadır. Bu nedenle ilçenin kuzey ve güneyi ormanlık arazilerle çevrilidir. Taşköprü’nün kuzey ve doğusunda yer alan Çangal ve Elek Dağları ortalama olarak 1500 metreyi geçen yükseltileri ile ilçenin en yüksek dağları konumundadır. İlçenin çevresini saran ormanlarda yoğun olarak çam, köknar, kayın, meşe, kavak ve ıhlamur ağaç türleri görülebilir.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

Tosya

Tosya 1926 yilinda ilçe olmustur. 52 köyü 1 Beldesi ve 23 adet mahallesi mevcuttur. 2007 yılında yapılan adrese dayalı nüfus sayimina göre 26841 ilçe merkezi, 14205 köyleri olmak üzere toplam 41046 nüfusa sahiptir. 1864 yilinda Tosya Belediyesi kurulmustur. 1992 yilinda Belediye olan Ortalica’nin ise 2 mahallesi bulunmaktadir. Ilin Güneydogu ucunda yer alan Tosya Ilçesi’nin yüzölçümü 1197 Km2 ile il alani içinde %9.13’lük yer isgal eder. Il merkezine uzakligi 77 km dir. Tosya ilçesi Karadeniz bölgesinin Bati Karadeniz bölümünde, Kastamonu iline bagli bir ilçedir. Ilçenin enlem ve boylami 41 01 N. 34 03 E. dereceleridir. Güneyi Iskilip (Çorum), Güneybatisi Çankiri, Güneydogusu Çorum Merkez , Dogusu Kargi (Çorum), Kuzeyi Tasköprü (Kastamonu), Kuzeybatisi Kastamonu Merkez, Batisi Ilgaz (Çankiri) ile çevrilidir. Tosya ilçesinin orta kesimi Ilgaz daglari eteklerinden çikarak Kargi ilçesinde Kizilirmak nehrine karisan Devrez çayi çevresindeki Alüvyonlu düzlükler kaplar. Bu ovanin kuzeyindeki daglar Ilgaz dag­larinin devamidir. Ovanin güneyindeki daglar, yüksek tepeler ve bu tepeler arasindaki düzlükler seklindedir.

 

daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz....

 

 

 


 

 

Copyright © 2008 - 2022 www.kilkuyu.com

             Tasarım ve Hazırlayan : -----------